Osnove programiranja za srednjoškolce
pet, 18.ruj 2015

Udruga Epsilon organizirala je znanstveno-edukacijski projekt pod nazivom ''Osnove programiranja za srednjoškolce''.

Cilj projekta bio je upoznati učenike srednjih škola s osnovama programiranja u programskom jeziku C, približiti im računarstvo na praktičan i zanimljiv način te ih potaknuti na bavljenje ovom veoma važnom i korisnom strukom. Učenici su se kroz tri dana predavanja i samostalnog učenja izrade programa susretali sa potpuno drugačijim načinom korištenja računala. Uz predavače, cijelo vrijeme predavanja i vježbi bili su prisutni i drugi članovi Tima za informacijske tehnologije udruge Epsilon koji su pomagali u korištenju softverskog alata, pri pojedinačnom objašnjavanju i sa svim problemima s kojima se polaznici susretali..

Predavanja i vježbe su održane od 14. do 17. rujna 2015. god. u kinodvorani u Posušju popodnevnim satima, a odaziv je bio zadovoljavajući. Nadamo se kako su naši srednjoškolci kroz nekoliko dana intenzivnog učenja i rada dobili uvid što je to programiranje, gdje se koristi te kako programirati osnovne stvari.