Održana redovna skupština Epsilona
pet, 28.pro 2018

U petak 28. prosinca održana je redovna skupština udruge Epsilon. Kroz nekoliko točaka dnevnog reda osvrnuli smo se na dosadašnji rad udruge te raspravili i donijeli plan rada za 2019. godinu.

Osim razvoja dosadašnjih projekata, razgovaralo se i o novim projektima iz područja programiranja, robotike za osnovnoškolce, ekonomske pismenosti, ali i kulture, te o strateškim smjernicama razvoja udruge kao prave i snažne platforme mladih.

Kroz budući rad želimo postati još snažnija i utjecajnija mreža mladih te istinska platforma za cjelovit razvoj mladih kroz koju će svi mladi ljudi dobiti priliku za otkrivanje i aktivaciju vlastitih potencijala te adekvatnu mogućnost za znanstvenu, kulturnu i građansku afirmaciju.

Sve mlade koji žele sudjelovati u radu udruge, pozivamo da nam se pridruže i da zajedno zastupamo interese mladih stvarajući nove vrijednosti i nova znanja u našoj okolini.